ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-7434-4663 (อัตโนมัติ 14 เลขหมาย)
โทรสาร 0-7434-4677, 0-7423-7423, 0-7423-7832
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001656
เว็บไซต์ http://www.sritranggroup.com
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,535,999,998 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,535,999,998 บาท
ราคาพาร์ 1.00 บาท

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน