กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 23.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,054,400
เปลี่ยนแปลง (%): +0.20 (0.84%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.10 - 24.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.60 - 46.25
วันก่อนหน้า: 23.20
ราคาเปิด: 23.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 23.90 / 170,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 24.00 / 489,000
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พ.ค. 2565 15:31

 

Chart Type