กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 18.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,204,714
เปลี่ยนแปลง (%): -0.20 (-1.05%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.90 - 19.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.70 - 32.50
วันก่อนหน้า: 19.10
ราคาเปิด: 19.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 18.90 / 386,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.00 / 106,800
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธ.ค. 2565 12:29

 

Chart Type