กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 35.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,427,100
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 34.50 - 35.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 24.10 - 56.75
วันก่อนหน้า: 35.25
ราคาเปิด: 35.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 34.75 / 517,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 35.00 / 96,800
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2564 16:37

 

Chart Type