กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 40.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,751,400
เปลี่ยนแปลง (%): -0.75 (-1.84%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 39.75 - 41.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 23.40 - 56.75
วันก่อนหน้า: 41.25
ราคาเปิด: 40.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 39.75 / 537,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 40.00 / 217,500
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2564 16:38

 

Chart Type