ปฏิทินนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
27 ก.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 02 ส.ค. 2560
วันที่ประชุม 31 ส.ค. 2560 09:30
วาระการประชุม การเพิ่มทุน
ประเภทของการประชุม ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
04 พ.ค. 2560 XD วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2560
วันจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2560
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ  
หมายเหตุ  
21 มี.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 24 มี.ค. 2560
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2560 10:30
วาระการประชุม การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 ม.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 02 ก.พ. 2560
วันที่ประชุม 14 มี.ค. 2560 10:00
วาระการประชุม การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
ประเภทของการประชุม ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 พ.ค. 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2559
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2559
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ  
22 มี.ค. 2559 XM วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2559
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2559 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11 พ.ค. 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 14 พ.ค. 2558
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2558
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ  
20 มี.ค. 2558 XM วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2558 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09 พ.ค. 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 15 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 29 พ.ค. 2557
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.65
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ  
21 มี.ค. 2557 XM วันปิดสมุดทะเบียน 26 มี.ค. 2557
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2557 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
03 พ.ค. 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2556
วันจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2556
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.5
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ  
15 มี.ค. 2556 XM วันปิดสมุดทะเบียน 20 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2556 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
04 พ.ค. 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 25 พ.ค. 2555
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.5
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ
22 มี.ค. 2555 XM วันปิดสมุดทะเบียน 27 มี.ค. 2555
วันที่ประชุม 27 เม.ย. 2555 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้อง Exhibition hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาดใหญ่ สงขลา ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
04 พ.ค. 2554 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2554
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2554
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ
18 มี.ค. 2554 XM วันปิดสมุดทะเบียน 23 มี.ค. 2554
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2554 10:30
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
หมายเหตุ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 29 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09 มิ.ย. 2553 XM วันปิดสมุดทะเบียน 14 มิ.ย. 2553
วันที่ประชุม 28 มิ.ย. 2553 16:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
หมายเหตุ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา