News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

STA ปิดการขายหุ้นกู้วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมาย ปลื้มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อล้นหลามกว่า 5 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลการดำเนินการที่แข็งแกร่ง

Backกรกฎาคม 22, 2564

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายรวมมูลค่า 2,000 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนมากกว่า 5 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและศักยภาพการเติบโตจากภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ตลอดจนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจถุงมือยาง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน และภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้การขายและการให้บริการรวม 75,478.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 25.2 YoY และสร้างสถิติใหม่ของกำไรสุทธิในทุกไตรมาส โดยตลอดทั้งปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 9,531.2 ล้านบาท ล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม อยู่ที่ 31,579.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 80.6 YoY ทำให้ใน 1Q64 บริษัทฯ สร้างกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 5,958.5 ล้านบาท

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investors) ซึ่งหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้มคงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 5 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.79% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับหุ้นกู้ของ STA อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุน อีกทั้งยังมีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยต่อไป” นายวีรสิทธิ์ กล่าว