News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

STA เอาใจผู้ซื้อหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์ เสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 1,180 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.94% ต่อปี

Backเมษายน 19, 2565

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี วงเงิน 1,180 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.94% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Positive” จากทริสเรสติ้ง เสนอขายนักลงทุนสหกรณ์ผ่านสถาบันการเงิน 4 รายที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ อายุ 10 ปี มูลค่าทั้งสิ้น 1,180 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.94% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่เป็นสหกรณ์ ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-“ แนวโน้ม “Positive” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ฐานะทางการเงินที่มั่นคง รวมถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามเป้าปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ รองรับเป้าหมายการเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางในประเทศและในตลาดโลก เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายกำลังการผลิตและภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่อยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว และการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 118,275.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.7% จากปีก่อน นับเป็นรายได้สูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 15,846.7 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ