News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

STA ติด "หุ้นยั่งยืน" ปีที่ 8 ตอกย้ำองค์กรยางสีเขียว

Backตุลาคม 12, 2565

รักษามาตรฐานองค์กรแห่งยางสีเขียว หรือ Green Natural Rubber ได้อย่างคงเส้นคงวา สำหรับ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุด ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ ผู้บริหารหนุ่ม แจ้งข่าวดี บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าสู่ “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 8 ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ มาจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ยึดมั่นความโปร่งใสและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนแก่พนักงาน ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์ลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การดูแลชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน แบบนี้คงต้องให้เครดิตกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้