News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง' มุ่งเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย จัดงานใหญ่แห่งปี ‘งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 6 & ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข'

Backพฤศจิกายน 14, 2565

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) จัดงานใหญ่แห่งปี “งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข” ณ โรงงานศรีตรังฯ 17 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายนนี้ ชูไฮไลต์กิจกรรมให้ความรู้และเทคนิคควบคุมคุณภาพและการขนส่งยาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย พร้อมเปิดตัวขั้นตอนการรับยางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ Sri Trang Smart Receive รวมถึงแนะนำแอปฯ ใหม่ อย่าง “ศรีตรังเฟรนดส์ สเตชัน”

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่าในปีนี้ บริษัทฯ มีกิจกรรมใหญ่หลายงาน รวมถึงงานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม และยางก้อนถ้วยฯ ที่เราจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง คู่ค้า ตัวแทนชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพารา อาทิ การให้ความรู้และเทคนิคการรักษาคุณภาพยางและผลผลิต, การขนส่งยาง, การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพยาง ทั้งยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำองค์กรยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ “งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข” กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 17 แห่ง โดยเชิญชาวสวนยาง คู่ค้า ตัวแทนหน่วยงานราชการ สภาอุตสาหกรรม กรมขนส่ง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตยางก้อนถ้วย มาร่วมกิจกรรมที่โรงงาน

ไฮไลต์ของกิจกรรมในปีนี้ จะจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึงการขนส่งยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี ตลอดจนแนะนำขั้นตอนการรับยาง ณ โรงงาน ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ “Sri Trang Smart Receive” โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแก่คู่ค้า ชาวสวน หรือผู้ขนส่งยางมาที่โรงงาน

นอกจากนี้ มีการแนะนำและอัปเดตแอปพลิเคชัน “ศรีตรังเพื่อนชาวสวน” ของบริษัทฯ รวมถึงแอปฯใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชาวสวนยางและคู่ค้าโดยเฉพาะ ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ศรีตรังเฟรนดส์ สเตชัน” (Sri Trang Friends Station) ที่เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้ค้ายางที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน จะสามารถใช้งานโปรแกรมรับซื้อยางพาราที่ติดตั้งไว้ภายในแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกการรับซื้อยาง การออกใบเสร็จรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายยางพาราย้อนหลัง และยังสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมืออาชีพ ใช้ได้กับทุกประเภทวัตถุดิบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อค้ายาง เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยที่ดีในการนำร่องให้เกิดระบบ Traceability ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส พร้อมเสริมสร้างรากฐาน Ecosystem ให้แข็งแกร่ง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

“เราคาดว่าการจัดกิจกรรมทั้ง 2 งานในปีนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวสวน คู่ค้า และผู้ให้บริการขนส่งยาง ได้เข้าใจถึงเทคนิคในการรักษาคุณภาพยางก้อนถ้วย การพัฒนาขั้นตอนการรับยางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง และการนำแอปพลิเคชันเข้ามาให้บริการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล” นายวีรสิทธิ์ กล่าว