News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง' จัดงานใหญ่ต่อเนื่อง ‘น้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3' ดีเดย์ 23 พ.ย. แชร์ความรู้แก่ชาวสวนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก

Backพฤศจิกายน 30, 2565

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (“STA” หรือ “บริษัทฯ”)  เดินหน้าจัดงานใหญ่ต่อเนื่อง “งานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ทั้งแบบออนไซต์ ณ โรงงานน้ำยางของ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ทุกสาขา และถ่ายทอดสดทาง YouTube , Facebook Live และช่องทางออนไลน์อื่นๆ มุ่งแชร์ความรู้และเทคนิคแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายางรายย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำยางไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้จัด “งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข” แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวสวน คู่ค้า ตัวแทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาง ล่าสุดได้จัดงานใหญ่ต่อเนื่อง ได้แก่ “งานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3” ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ โรงงานน้ำยางของ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขากาญนดิษฐ์, สาขาตรัง, สาขาชุมพร, สาขาอุบลราชธานี, สาขานราธิวาส, บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่, สาขาบึงกาฬ  และบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด  ทั้งยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: https://fb.watch/g_IjU1ZpCt/ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้แก่YouTube หรือ Facebook: Sri Trang Group, YouTube หรือ Facebook: ศรีตรังเพื่อนชาวสวน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จัดงานได้

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และเทคนิคแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายางรายย่อยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตยาง เช่น ตัวแทนชุมชน, อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำยาง สร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่ชุมชน ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำยางในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)  มุ่งเน้นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำยางข้นไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

ไฮไลต์ของการจัดงานในปีนี้ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำยางคุณภาพดี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทศรีตรัง การแนะนำแอปพลิเคชัน “ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน” ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการรับซื้อยางของพ่อค้ายุคใหม่ และบริการใหม่ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้รับยางจากชาวสวนมาส่งให้แก่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง รวมถึงเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยอีกด้วย และการแจกโปรโมชันน้ำยางสดบวกราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น ปิดท้ายกิจกรรมพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการส่งยางภายใต้ชื่อ “Sri Trang Smart Receive” ที่มีความรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกแก่ชาวสวนยาง ผู้ค้ายาง ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อในโรงงาน

“การจัดงานงานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3 ได้รับความสนใจจากชาวสวนยาง ผู้ค้ายาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการจัดงานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญในการร่วมกันยกระดับคุณภาพน้ำยางไทยสู่มาตรฐานระดับโลก” นายวีรสิทธิ์ กล่าว