News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

กลุ่มบริษัทศรีตรังเปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อชาวสวนยางด้วยแอปพลิเคชัน "STA FRIENDS"

Backธันวาคม 04, 2562

ครั้งแรกของวงการยางพาราไทยกับการซื้อขายยางธรรมชาติบนมือถือด้วยแอปพลิเคชัน "STA FRIENDS" ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ตอกย้ำกลยุทธ์การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน

วิชญ์พล สินเจริญกุล Vice President Natural Rubber บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทศรีตรังมีศูนย์รับซื้อน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางFSC 100% ทั้งหมด 46 แห่ง โดยนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแผ่น รวมประมาณ 1.3-1.5 ล้านตันต่อปี

"กระบวนการรับซื้อขายยางพาราเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการผลิต ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังได้พัฒนาและดูแลในการบริหารจัดการในการรับซื้อยางให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างขององค์กรที่มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือสิ่งพื้นฐานที่เรายึดถือและทำมาโดยตลอด"

ครั้งแรกกับการรับซื้อยางผ่านแอปพลิเคชัน

ด้วยศักยภาพของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของวัตถุดิบ กำลังการผลิต และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลจนก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรทำให้กลุ่มบริษัทศรีตรังไม่สามารถหยุดนิ่งได้

วิชญ์พล กล่าวว่า "เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรัง คือ การมุ่งสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงเราอยากพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่น (Disruption) ทุกธุรกิจล้วนต้องปรับตัวไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมยางพาราด้วย ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่เราต้องคิด โดยเราได้วางแผน เตรียมกลยุทธ์ และเครื่องมือในการผลักดันให้ดำเนินตามเป้าหมายที่วางไว้ กลุ่มบริษัทศรีตรังจึงตั้งพันธกิจสมาร์ทศรีตรัง (SMART SRITRANG) ขึ้น ซึ่งหนึ่งในแผนของกลุ่มบริษัทศรีตรังเราได้คิดแอปพลิเคชั่นสำหรับการรับซื้อขายยางพาราบนมือถือหรือแท็บเล็ตขึ้น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเพื่อนชาวสวนยางทุกคนสามารถขายยางพาราผ่านทางแอปพลิเคชันSTA FRIENDS นี้ให้กับเราถือเป็นก้าวที่สำคัญของวงการยางที่ก้าวข้ามวิธีการหรือขั้นตอนการขายยางแบบเดิมๆ"

รวมทุกบริการเพื่อเพื่อนชาวสวนยางไว้ในแอปเดียว

ภายใต้เป้าหมายและพันธกิจของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ผนวกกับความมุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนาจนสามารถสร้างแอปพลิเคชัน STA FRIENDS ขึ้น ซึ่งมีจุดเด่นในการเป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เพื่อนชาวสวนยางอย่างแท้จริง

"ก่อนที่เราจะทำแอป STA FRIENDS ขึ้นเราได้ตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการซื้อขายยาง รวมไปถึงตัวแทนเพื่อนชาวสวนยางที่มาร่วมช่วยพัฒนาด้วยเป้าหมายเพื่อให้ได้แอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านการซื้อขายยางพารา (น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางFSC 100%) การรับโปรโมชั่นพิเศษ การสื่อสารกับคู่ค้าหรือเพื่อนชาวสวน รวมไปถึงด้านความรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ทุกอย่างจะต้องง่ายและสะดวกต่อการใช้ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน อาทิเช่น ผู้ขายยางสามารถเช็คราคา ส่งคำสั่งขาย หรือเสนอราคาก่อนส่งยางขาย จนถึงสามารถทำเรื่องฝากขายยางกับเราได้ตั้งแต่ที่บ้าน โดยสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อการใช้งานและสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือประวัติการซื้อขายได้ตลอดเวลา ดังนั้นแอปนี้จะช่วยประหยัดเวลาและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายหรือชาวสวนยางทุกคน และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพูดคุยกับเราได้อย่างใกล้ชิด จึงเรียกได้ว่า แอปพลิเคชั่น STA FRIENDS สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อนชาวสวนยางทุกคน และเพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"