เอกสารนำเสนอ

นักลงทุนสัมพันธ์

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขนาดไฟล์: 2.18 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 1.27 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ขนาดไฟล์: 479 KB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขนาดไฟล์: 2.03 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 1.95 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 636 KB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 2.08 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 1.14 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 864 KB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 2.17 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ขนาดไฟล์: 741 KB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 1.67 MB.

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 1.28 MB.

ดาวน์โหลด