กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 13.10 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,308,700
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.00 - 13.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 13.10
ราคาเปิด: 13.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.10 / 526,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.20 / 393,900
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เม.ย. 2562 16:35

 

Chart Type