กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 29.25 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,392,000
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.75 - 29.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 28.00 - 56.75
วันก่อนหน้า: 29.25
ราคาเปิด: 29.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 29.00 / 31,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 29.25 / 295,400
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ม.ค. 2565 16:36

 

Chart Type