กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 16.60 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,575,700
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.60 - 17.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 18.40
วันก่อนหน้า: 16.60
ราคาเปิด: 16.60
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 16.60 / 271,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 16.70 / 126,000
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ต.ค. 2561 16:38

 

Chart Type