กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,547,300
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.93%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.60 - 10.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 19.00
วันก่อนหน้า: 10.80
ราคาเปิด: 10.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.80 / 142,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.90 / 98,400
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2562 16:38

 

Chart Type