กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.70 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19,982,100
เปลี่ยนแปลง (%): -0.30 (-2.73%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.05 - 14.10
วันก่อนหน้า: 11.20
ราคาเปิด: 11.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.70 / 629,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.80 / 110,300
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เม.ย. 2563 16:38

 

Chart Type