กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 11.40 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 25,300
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.40 - 11.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.79 - 22.64
วันก่อนหน้า: 11.40
ราคาเปิด: 11.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 11.40 / 271,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.50 / 180,300
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.พ. 2561 10:19

 

Chart Type