กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 11.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,570,400
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.70 - 15.70
วันก่อนหน้า: 11.20
ราคาเปิด: 11.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.90 / 341,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.00 / 126,100
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิ.ย. 2561 16:38

 

Chart Type