กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 11.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,561,500
เปลี่ยนแปลง (%): +0.20 (1.71%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.80 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 15.70
วันก่อนหน้า: 11.80
ราคาเปิด: 11.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 11.90 / 133,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.00 / 74,900
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ส.ค. 2561 16:36

 

Chart Type