กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.50 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,705,500
เปลี่ยนแปลง (%): +0.40 (3.96%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.10 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 17.00
วันก่อนหน้า: 10.30
ราคาเปิด: 10.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.40 / 456,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.50 / 876,000
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2563 16:37

 

Chart Type