กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 14.10 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 818,000
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.90 - 14.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 14.10
ราคาเปิด: 14.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.00 / 234,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.10 / 137,600
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 16:39

 

Chart Type