กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 19.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 14,900,702
เปลี่ยนแปลง (%): -1.20 (-5.69%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.80 - 21.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.60 - 42.00
วันก่อนหน้า: 21.00
ราคาเปิด: 21.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 19.80 / 147,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.90 / 66,500
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ก.ค. 2565 16:36

 

Chart Type