กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 15.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,893,700
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.63%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.60 - 16.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 26.00
วันก่อนหน้า: 15.90
ราคาเปิด: 16.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.90 / 100,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 16.00 / 235,900
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ย. 2566 16:15

 

Chart Type