กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 12.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 701,300
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.77%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.80 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.79 - 27.70
วันก่อนหน้า: 13.00
ราคาเปิด: 13.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.90 / 11,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.00 / 234,700
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2560 12:26

 

Chart Type