กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 38.25 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,314,300
เปลี่ยนแปลง (%): +0.50 (1.32%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 37.50 - 38.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 24.10 - 56.75
วันก่อนหน้า: 37.75
ราคาเปิด: 37.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 38.00 / 708,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 38.25 / 163,000
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ส.ค. 2564 16:35

 

Chart Type