กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.70 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,065,200
เปลี่ยนแปลง (%): +0.20 (1.90%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.50 - 10.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 19.00
วันก่อนหน้า: 10.60
ราคาเปิด: 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.70 / 480,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.80 / 451,700
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 16:37

 

Chart Type