กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 46.75 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,079,200
เปลี่ยนแปลง (%): -0.50 (-1.06%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 46.50 - 47.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.90 - 56.75
วันก่อนหน้า: 47.25
ราคาเปิด: 47.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 46.50 / 1,224,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 46.75 / 87,600
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2564 16:37

 

Chart Type