กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 12.80 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,363,500
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.70 - 12.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 12.80
ราคาเปิด: 12.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.80 / 152,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.90 / 887,700
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิ.ย. 2562 16:36

 

Chart Type