กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 22.40 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,622,536
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.45%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 22.30 - 22.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 24.50
วันก่อนหน้า: 22.50
ราคาเปิด: 22.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 22.30 / 484,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 22.40 / 77,000
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มิ.ย. 2567 16:39

 

Chart Type