กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 12.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,311,400
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.83%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.80 - 12.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.70 - 17.73
วันก่อนหน้า: 12.10
ราคาเปิด: 12.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.00 / 162,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.10 / 218,600
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เม.ย. 2561 12:29

 

Chart Type