กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 9.85 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,992,800
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-1.01%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.75 - 10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 17.50
วันก่อนหน้า: 10.00
ราคาเปิด: 9.95
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 9.85 / 189,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.90 / 69,600
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธ.ค. 2562 16:36

 

Chart Type