กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 20.20 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 25,205,686
เปลี่ยนแปลง (%): +1.00 (5.21%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.10 - 20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 26.00
วันก่อนหน้า: 19.30
ราคาเปิด: 19.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 20.10 / 37,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 20.20 / 139,300
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2567 16:36

 

Chart Type