กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 31.50 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 18,110,800
เปลี่ยนแปลง (%): -0.75 (-2.33%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 31.25 - 32.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.05 - 33.75
วันก่อนหน้า: 32.50
ราคาเปิด: 32.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 31.50 / 948,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 31.75 / 515,000
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ต.ค. 2563 11:40

 

Chart Type