หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 2563 16:35

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  26.00 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.50 (1.96%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  26,459,500
 • ราคาระหว่างวัน
  25.75 - 26.75

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 • วันที่: 30 เม.ย. 2562

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา