หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 08 ธ.ค. 2564 16:38

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  29.25 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  2,924,000
 • ราคาระหว่างวัน
  29.00 - 29.75

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 02 เม.ย. 2564

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา