หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25 ก.พ. 2564 16:35

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  54.00 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +3.50 (6.93%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  129,466,100
 • ราคาระหว่างวัน
  51.00 - 54.50

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 • วันที่: 30 เม.ย. 2562

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา