หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 28 พ.ค. 2567 16:36

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  19.90 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +1.20 (6.42%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  36,052,127
 • ราคาระหว่างวัน
  19.00 - 20.10

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 02 เม.ย. 2564

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา