หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 27 พ.ย. 2563 16:36

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  27.25 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.75 (2.83%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  11,368,500
 • ราคาระหว่างวัน
  26.50 - 27.25

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 • วันที่: 30 เม.ย. 2562

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา