หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.ย. 2564 16:38

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  33.75 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.25 (0.75%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  11,854,400
 • ราคาระหว่างวัน
  32.75 - 34.00

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 02 เม.ย. 2564

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา