หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20 เม.ย. 2564 16:37

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  46.75 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.50 (-1.06%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  9,079,200
 • ราคาระหว่างวัน
  46.50 - 47.50

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 • วันที่: 30 เม.ย. 2562

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา