หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ส.ค. 2562 16:37

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  10.70 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.20 (1.90%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  7,065,200
 • ราคาระหว่างวัน
  10.50 - 10.90

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

 • วันที่: 30 เม.ย. 2562

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา