หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 22 ต.ค. 2561 16:38

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  16.60 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  9,575,700
 • ราคาระหว่างวัน
  16.60 - 17.00

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 14 ก.ย. 2561

  การจ่ายเงินปันผล (ระหว่างกาล)

 • วันที่: 26 เม.ย. 2561

  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา