หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20 ก.พ. 2561 10:18

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  11.50 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.10 (0.88%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  24,300
 • ราคาระหว่างวัน
  11.40 - 11.50

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 31 ส.ค.2560

  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 • วันที่: 04 พ.ค. 2560

  วันปิดสมุดทะเบียน

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา