หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25 เม.ย. 2561 12:29

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  12.00 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.10 (-0.83%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  1,311,400
 • ราคาระหว่างวัน
  11.80 - 12.20

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 31 ส.ค.2560

  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 • วันที่: 04 พ.ค. 2560

  วันปิดสมุดทะเบียน

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา