หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 24 พ.ย. 2560 16:36

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  11.80 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.10 (-0.84%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  3,296,500
 • ราคาระหว่างวัน
  11.70 - 12.10

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 31 ส.ค.2560

  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 • วันที่: 04 พ.ค. 2560

  วันปิดสมุดทะเบียน

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา