หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 22 มิ.ย. 2561 16:38

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  11.00 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  5,570,400
 • ราคาระหว่างวัน
  10.70 - 11.30

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 31 ส.ค.2560

  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 • วันที่: 04 พ.ค. 2560

  วันปิดสมุดทะเบียน

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา