หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 17 ส.ค. 2561 16:36

 • ชื่อย่อหุ้น : STA

  11.90 thb

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.20 (1.71%)
 • ปริมาณ (หุ้น)
  6,561,500
 • ราคาระหว่างวัน
  11.80 - 12.10

ปฏิทินนักลงทุน

 • วันที่: 31 ส.ค.2560

  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

 • วันที่: 04 พ.ค. 2560

  วันปิดสมุดทะเบียน

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา