สารจากประธานกรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์

 

บริษัทฯ จะคงยืนหยัดในการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อที่เราจะรักษาสถานะผู้นำบริษัทยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

ปี 2559 นับว่าเป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งสำ หรับศรีตรังที่สามารถสร้างสถิติยอดขายยางธรรมชาติได้สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.5 ล้านตัน และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับความต้องการยางธรรมชาติของโลกตอกย้ำความเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความจริงใจ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้ หากปราศจากความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกคนในองค์กรและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดสำ หรับปี 2559 คือ การบริหารงานบนความผันผวนของราคายางธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการผันผวนมากที่สุดในรอบหลายปี ราคายางเปิดตัวด้วยแนวโน้มขาลงต่อเนื่องมาจากปีก่อนจนมาแตะจุดต่ำที่สุดในช่วงต้นปี 2559 หลังจากนั้นราคายางก็ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องมาจากสภาวะอากาศแห้งแล้งและตามมาด้วยปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางปี ทำ ให้อุปทานของยางธรรมชาติลดลง และราคายางได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยภาพรวมปี 2559 จึงเป็นปีแรกที่ราคายางไม่ได้ปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและคล่องตัวในการบริหารงานเป็นอย่างมากภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้

การปรับตัวลงของราคาติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท้าทายต่อการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง แม้กระนั้น บริษัทฯ ยังคงขยายกำ ลังการผลิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังการผลิตขยายตัวถึงร้อยละ 76 จาก 1.3 ล้านตันต่อปีในปี 2554 สู่ระดับ 2.4 ล้านตันต่อปีในปี 2559 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายกำ ลังการผลิตขึ้นไปอีก เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย “STA20” ซึ่งก็คือการมีปริมาณการขายคิดเป็นร้อยละ 20 ของอุปสงค์ยางธรรมชาติของโลก โดยจะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีศักยภาพสูงที่เอื้อต่อการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่บริษัทฯ มีสวนยางพาราอยู่ในปัจจุบัน

ถึงแม้ตลอดมาทุกท่านจะรู้จักบริษัทฯ ในฐานะผู้นำ ในด้านการผลิตยางธรรมชาติ แต่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำ คัญต่อธุรกิจปลายน้ำไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งการดำ เนินงานธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ พร้อมสานต่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างชื่อเสียงระดับโลกต่อไป

นอกเหนือจากการมียอดขายสูงเป็นประวัติการณ์แล้วนั้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังสามารถที่จะบรรลุเป้าหมาย “การผลิตสินค้าในมาตรฐานเดียวกัน” ของทุกโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ศรีตรังเริ่มต้นจากบริษัทยางเล็กๆ กระทั่งก้าวมาสู่การเป็นผู้นำ อุตสาหกรรมอย่างเต็มภาคภูมิ จวบจนวันนี้นับเป็นเวลา 30 ปี แม้ว่าในหนทางข้างหน้าจะมีปัจจัยท้าทายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่บริษัทฯ จะคงยืนหยัดในการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อที่เราจะรักษาสถานะผู้นำ บริษัทยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อไป

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2560