News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

STA ร่วมสัมมนาให้ความรู้ยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมยางพาราไทย

Backสิงหาคม 29, 2566

STA ร่วมสัมมนาให้ความรู้ยกระดับ

*****ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้พร้อมรับกฏเกณฑ์ EUDR จากยุโรปที่คาดว่าจะบังคับใช้ช่วงปลายปีหน้า สาระสำคัญคือการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากยางในยุโรปจะต้องมาจากสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ป่าไม้ และมีการจัดการสวนยางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA มอบหมาย 2 ผู้บริหาร ‘เกรียงศักดิ์ เพทาย’ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมองค์กร กลุ่มบริษัทศรีตรัง และ ‘นนทพร ธัชมงคล’ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ STA ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อยกระดับการให้บริการ” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณภาพยางที่โรงงานต้องการและการซื้อขายยางแบบยั่งยืน” ร่วมกับวิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ STA ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและดูแลสังคม …

STA ร่วมสัมมนาให้ความรู้ยกระดับ

STA ร่วมสัมมนาให้ความรู้ยกระดับ